Tevékenységi körök

A társaság tevékenységi köre

A társaság alapításának fő célja az volt, hogy komplex pénzügyi-számviteli szolgáltatásokkal álljon a megbízók rendelkezésére. Ennek megfelelően profilját az alapítók a következőkben jelölték meg:

 1. rendszeres és eseti könyvvizsgálat,

 2. vagyonértékelés,

 3. társaságok, egyéb gazdálkodó szervek átvilágítása,

 4. projektek lebonyolításának menedzselése, illetve megvalósítása, értékelése,

 5. pénzügyi-gazdasági ellenőrzés,

 6. általános pénzügyi, számviteli tanácsadás,

 7. adótanácsadás.
   

A társaság két üzletága:

Vállalkozói üzletág:

 • társaságok (részvénytársaságok, kft.-k) folyamatos könyvvizsgálata

 • eseti feladatok, egyedi felkérések teljesítése (átvilágítások, célvizsgálatok, tanácsadás stb.).

Költségvetési üzletág:

 • projektek, programok teljesítésének vizsgálata,

 • különböző költségvetési szervek, köztük minisztériumok, országos hatáskörű szervek gazdálkodásának ellenőrzése

 • folyamatos könyvvizsgálói feladatok (elkülönített állami pénzalapok, önkormányzatok éves beszámolóinak auditálása).

1995 óta társaságunk látja el – többek között - a Fővárosi Önkormányzat százmilliárdos nagyságrendeket jelentő költségvetési volumenének és vagyonának folyamatos könyvvizsgálatát, auditálását.

A Társaság az elmúlt években több világbanki és európai uniós projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatot oldott meg.

A PHARE által támogatott pályázat alapján még 1997-ben a Társaság kapott megbízást az állami szektor (önkormányzatok) hazai könyvvizsgálati szabványainak kidolgozására, amelynek módszertanát azóta is gondozza.

A gazdasági társaságoknál, az elkülönített alapoknál és az önkormányzatoknál végzett, több százmilliárdos nagyságrendet (a társasági szférában árbevételt, a költségvetési szférában költségvetési volument figyelembe véve) átfogó könyvvizsgálói tevékenységünkben széles szakértői gárdánk vesz részt.

Főfoglalkozású munkatársaink és szakértőink a társaságok és a költségvetési szervek gazdálkodásának, pénzügyi, számviteli folyamatainak könyvvizsgálatában, ellenőrzésében egyaránt nagy gyakorlattal rendelkeznek.

Tevékenységi körünket részletesebben a referencialistánk mutatja be, amely tartalmazza a lezárult, illetve a folyamatban lévő megbízásokat.

 A könyvvizsgálatok megoldásához társaságunk biztos szakértői háttérrel rendelkezik.

Az általunk foglalkoztatott munkatársak, szakértők mindegyike nagy gyakorlattal, jártassággal bír e területen, ismereteiket sokrétűen (pl. publikációkban, oktatásban is), rendszeresen kamatoztatják.

A társaságot dr. Printz János és dr. Pálok László alapította.

Dr. Pálok László ügyvezető 2007-ben elhunyt.

2013-tól a kft. két tulajdonosa: dr. Printz János, valamint dr. Printzné Kenyeres Katalin, aki egyben a kommunikációs igazgatói feladatokat is ellátja.

A társaság szakmai tevékenységét kezdettől dr. Printz János ügyvezető igazgató irányítja.

Dr. Printz János (60 éves) közgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló,
                           (kamarai tagsági száma: 004097),
                           a Dr. Printz és Társa Kft. ügyvezető igazgatója.

Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy szakának Pénzügypolitika szakágazatát végezte el.
Győr-Sopron Megyei Tanács VB. Pénzügyi Osztályán kezdett dolgozni, ahol különböző beosztásokban négy évet töltött.
1978-tól 1989-ig a Pénzügyminisztérium Revizori (később Ellenőrzési) Főosztályának munkatársa.
1978-tól 1982-ig főrevizor,
1982 végétől 1985-ig csoportvezető,
1985-ben  osztályvezető-helyettes,
1986-tól 1989-ig osztályvezető.
1990-1991-ben az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettese.
1991 végétől társaságok vezetőjeként, illetve tulajdonosaként könyvvizsgálattal foglalkozik.
1993 szeptembere óta a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető igazgatója.

Okleveles könyvvizsgálói képesítését 1984-ben szerezte.

Bejegyzett könyvvizsgáló, költségvetési minősítéssel rendelkezik. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának elnöke.
Tagja az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek.
Kamarai delegáltként tagja az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportnak.

Széles körű publikációs tevékenységében a társaságok, költségvetési szervek gazdálkodásával, ellenőrzésével és könyvvizsgálatával egyaránt foglalkozik. Számos általános, illetve költségvetési ellenőrzési szakkönyv összeállítása, szerkesztése, illetve lektorálása fűződik nevéhez.

A pénzügyi, számviteli oktatásban két évtizede részt vesz, az okleveles könyvvizsgálói és mérlegképes képzésben oktatóként, vizsgáztatóként, vizsgabizottsági elnökként (számvitel, elemzés és ellenőrzés tárgyakban) rendszeresen tevékenykedik.
A felsőoktatási intézmények közül jelenleg

 • a Budapesti Gazdálkodási Főiskola (könyvvizsgálói és mérlegképes képzés),
 • az ELTE (egészségpolitika tervezés és finanszírozás posztgraduális képzés),
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzés, Államháztartási költségvetési ellenőrzési szak) óraadója.

Szakmai életútja kezdettől az ellenőrzési, majd könyvvizsgálói tevékenységhez kötődik. Többnyire e tevékenységek irányítását látta el, de folyamatosan részt vett a feladatok operatív megoldásában is. Ez jellemzi a Dr. Printz és Társa Kft-ben kifejtett tevékenységét is.

Dr. Printzné Kenyeres Katalin kommunikációs igazgató
Az ELTE PPK-n szerzett tanári diplomát, majd oktatói, iskolaigazgatói tevékenysége során további képesítéseket szerzett:

 • Művelődési és felnőttképzési menedzser (Pécsi Tudományegyetem, 2000.)
 • Pedagógus szakvizsga; közoktatási szakértői képesítés (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2004.)
 • Felnőttoktatási szakértő (ELTE PPK, 2007.)
 • Költségvetési ellenőr (Budapesti Corvinus Egyetem, 2010.)

Regisztrált belső ellenőr.
A Társaság tevékenységének irányításában öt éve vesz részt.
Az általános kommunikációs feladatok mellett elsősorban a belső ellenőrzési megbízások, a tanácsadások, a Társaság oktatási politikájának fejlesztésével kapcsolatos teendők tartoznak hatáskörébe.
Fontos szerepet tölt be a Dr. Printz és Társa Kft. hazai és nemzetközi kapcsolatainak építésében, ápolásában.
Különböző felnőttképző intézményeknél végzett tevékenysége:

 • Andragógia
 • A felnőttképzés pszichológiája
 • A felnőttképzés didaktikája c. tantárgyak oktatása
 • Kommunikációs és konfliktuskezelő tréningek vezetése